Natte akker

Natte akker

Het plan voor komend seizoen was om de akker (voor een deel) in te zaaien met wintertarwe. Maar het najaar van 2023 bracht zoveel regen dat het inzaaien van de akker geen mogelijkheid meer was. Vanaf half oktober tot eind december is er een enorme hoeveelheid regen...
Schonen graan 2023

Schonen graan 2023

Na het drogen van het graan moest het graan ontdaan worden van al het onkruid, ongewenst zaad en ander spul wat er nog tussen zat. Schonen heet dit. Ook hier heeft de Cruydt-Hoeck ons bij geholpen door het beschikbaar stellen van hun schoonapparaat. Het graan wordt er...