Van Akker naar Bakker

Een goed en eerlijk streekgebonden geproduceerd brood:
in Ooststellingwerf verbouwd, gemalen en gebakken.

Kruiden die van oudsher hier thuishoren

We produceren niet alleen voor de mens, maar leveren ook voedsel, schuil- en nestelgelegenheid voor deze medebewoners

Het landschap

Het agrarische cultuurlandschap is niet meer het soortenrijke landschap zoals enkele decennia geleden. Toch biedt het landschap nog voldoende aanknopingspunten. Geïnspireerd op het verleden zal er een houtwal worden aangelegd, een poel, diverse meidoornhagen en via een speciaal mengsel en een keverbank hopen we de patrijs weer in Friesland te mogen verwelkomen.

Projectomschrijving

Centraal in dit project staat de productie van de smaakvolle Weyerts Eygen broden. Dit doen we in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en de consument binnen een straal van 10 km. Deze nauwe samenwerking maakt het mogelijk om in te zetten op het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen.

Volg het nieuws

Mooie stukken in de krant

Afgelopen week was de opening en start van het project Van Akker Naar Bakker. De lokale pers was ook uitgenodig en heeft een mooi verslag gemaakt.

Onderzoek op de akker

Teler Karl Brouwer uit het Friese Elsloo verbouwt de tarwe voor dit project. De tarwe begint inmiddels aardig te groeien. Net als overal in...

Feestelijke Kick-off

We kijken terug op een geslaagde kickoff van ons project Van akker naar bakker op 14 mei 2022. Wethouder Fimke Hijlkema onthulde het iinformatiebord...

Stichting Korenmolen De Weyert

Openingstijden Korenmolen: Bekijk website
April t/m oktober: zaterdags van 9.30 uur tot 16.00 uur.
November t/m maart zaterdags van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Van houtzaagmolen tot korenmolen
De Weyert is oorspronkelijk in 1868 als houtzaagmolen gebouwd. Na twee verhuizingen staat de molen sinds 1925 op de huidige plek, in Makkinga, als korenmolen. Op 5 juni 1912 werd de korenmolen van Twitel, een buurtschap vlakbij Makkinga, getroffen door de bliksem en brandde volledig af. Weijert Zeephat was sinds 1905 eigenaar van deze voormalige poldermolen uit de Weperpolder bij Oosterwolde. Hij moest nu op zoek naar een geschikte molen. In Gorredijk stond toen een goede houtzaagmolen uit 1868 te koop. Zeephat betaalde er 400 gulden voor, nu ongeveer 180 euro. De verplaatsing en het ombouwen naar korenmolen heeft ongeveer 2800 gulden gekost, nu ongeveer 1275 euro. In 1913 kon Zeephat met zijn nieuwe molen in Twijtel weer aan het werk.

Goede zaken
In 1925 werd uitbreiding noodzakelijk met als gevolg dat de molen van Twijtel naar Makkinga werd verplaatst. De molen had daar een scheepvaartverbinding met de Tjonger en lag vlak bij de rails van de tramlijn van Steenwijk naar Drachten. De molen werd voorzien van een stenen onderbouw. Er werd een motor tegen de molen gebouwd om bij windstil weer toch te kunnen malen. De grootste verandering was de verandering van wieksysteem. Het Oudhollandse systeem met zeilen werd omgeruild voor verstelbare kleppen, de zelfzwichting. Zelfstandig molenaar Weyert Zeephat kwam in dienst van de Coöperatieve Aankoop Makkinga. Het werd een lange verbintenis. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw liet hij de wieken draaien.

Lokale ondernemers stellen zich voor

De Boer

Teler Karl Brouwer uit Elsloo zaait, verzorgt en oogst op ecologische wijze de tarwe die gebruikt gaat worden voor de smaakvolle Weyerts Eygen broden.

De Molenaar

De molenaars van molen De Weyert in Makkinga malen het graan voor de bakker én voor de thuisbakkers van De Weyert als basis voor bakmixen in de molenwinkel.

De Bakker

Bakker Cor Hofman van Nijstad de Echte Bakker uit Oosterwolde maakt een authentiek desemdeeg van het versgemalen meel. Hij bakt het tot de smakelijke Weyerts Eygen broden.

‘In Nederland leven we in een van de meest vruchtbare, maar ook dichtbevolkte delta’s ter wereld met een landbouwsector van wereldfaam. We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector.’

– Foto: natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij

Een goed en eerlijk streekgebonden product

Brood van de Echte Bakker Nijstad Oosterwolde

Ambachtelijk gebakken desembrood van de warme bakker… heerlijk! Desembrood is gezond als elk ander brood en geeft je evenveel vezels, vitaminen en mineralen. Wit, bruin of volkoren: die laatste soort heeft de meeste gezonde voedingsstoffen. Liefhebbers van desembrood lijken het vooral te eten omdat het karakter heeft: het robuuste uiterlijk, de krokante korst, de stevige bite en de eigenzinnige, volle smaak. Binnenkort is het brood verkrijgbaar vanaf de akker, via de molenaar naar de warme bakker. Zoek het brood met karakter dat bij je past!

> Op naar de bakker

Werkzaamheden & planning

De looptijd van het project bedraagt twee jaar. Afhankelijk van de gunning start het project begin april 2022 en loopt het tot april 2024. De activiteiten en werkzaamheden voor de overkoepelende projectorganisatie en -communicatie, molenaar en bakker zijn jaarrond min of meer repeterend. De inrichtingsmaatregelen op de akker zullen plaatsvinden in het najaar van 2023.