Van Akker naar Bakker

Een goed en eerlijk streekgebonden geproduceerd brood:
in Ooststellingwerf verbouwd, gemalen en gebakken.

Kruiden die van oudsher hier thuishoren

We produceren niet alleen voor de mens, maar leveren ook voedsel, schuil- en nestelgelegenheid voor deze medebewoners

Het projectplan

Centraal in dit project staat de productie van de smaakvolle Weyerts Eygen broden. Dit doen we in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en de consument binnen een straal van 10 km. Deze nauwe samenwerking maakt het mogelijk om in te zetten op het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen.

Biodiversiteit op de akker

Het agrarische cultuurlandschap is niet meer het soortenrijke landschap zoals enkele decennia geleden. Toch biedt het landschap nog voldoende aanknopingspunten. Geïnspireerd op het verleden zijn er een houtwal, een poel en diverse meidoornhagen aangelegd. Via een speciaal mengsel en een keverbank hopen we de patrijs weer in Friesland te mogen verwelkomen.

Volg het nieuws

Bakker Nijstad stopt

Afgelopen december werd het project verrast met het bericht dat familie Nijstad stopt met haar bakkerij. Na bewogen jaren en ziekte binnen de...

Natte akker

Het plan voor komend seizoen was om de akker (voor een deel) in te zaaien met wintertarwe. Maar het najaar van 2023 bracht zoveel regen dat het...

Inspiratiesessie symposium landschapsbiodiversiteit

Op donderdagmiddag 16 november zijn we met een aantal van de stuurgroep naar Leeuwarden gegaan voor het symposium over landschapsbiodiversiteit....

Stichting Korenmolen De Weyert

Op korenmolen De Weyert in Makkinga malen vrijwillige molenaars rogge en tarwe op ambachtelijke wijze tot volkorenmeel. De molenstenen worden aangedreven door de wieken met pure windkracht. In de molenwinkel zijn Weyert-bakmixen te koop die door de vrijwilligers zelf zijn samengesteld.

Openingstijden korenmolen De Weyert:
April t/m oktober: zaterdags van 9.30 uur tot 16.00 uur
November t/m maart: zaterdags van 9.30 uur tot 12.30 uur
Kijk voor meer informatie op Korenmolen de Weyert (museumenmolenmakkinga.nl)

Lokale ondernemers stellen zich voor

De Boer

Teler Karl Brouwer uit Elsloo zaait, verzorgt en oogst op ecologische wijze de tarwe die gebruikt gaat worden voor de smaakvolle Weyerts Eygen broden.

De Molenaar

De molenaars van molen De Weyert in Makkinga malen het graan voor de bakker én voor de thuisbakkers van De Weyert als basis voor bakmixen in de molenwinkel.

De Bakker

In de regio wordt er volop gebakken met ons meel, bloem en bakmixen. Het is uitermate geschikt om er heerlijke (desem)broden, pannenkoeken of koekjes van te bakken. Bent u ook geïnteresseerd in ons product? Neem dan contact met ons op!

‘In Nederland leven we in een van de meest vruchtbare, maar ook dichtbevolkte delta’s ter wereld met een landbouwsector van wereldfaam. We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector.’

– Foto: natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij

Werkzaamheden & planning

De looptijd van het project bedraagt twee jaar. Afhankelijk van de gunning start het project begin april 2022 en loopt het tot april 2024. De activiteiten en werkzaamheden voor de overkoepelende projectorganisatie en -communicatie, molenaar en bakker zijn jaarrond min of meer repeterend. De inrichting van de akker met natuurelementen als basis voor de biodiversiteit zijn begin 2023 aangelegd.