Werkzaamheden & planning

Winter 2022/2023

(februari t/m 20 maart)

Het voormalige aardappelland wordt met behulp van landschapselementen en biodiverse maatregelen in het voorjaar van 2023 omgetoverd tot een biotoop waar vele soorten zich thuis voelen. De landschapselementen zullen even tijd nodig hebben om aan te slaan. Dat is niet het geval voor de bloemrijke stroken. Van deze bloemenpracht zullen insecten zoals vlinders en bijen direct profijt hebben.

  inrichting landschap van akker naar bakker

  Lente 2023

  21 maart t/m 20 juni

  De akker, kruidenrijke randen en groenstroken zijn ideale plekjes om te nestelen voor heel veel dieren. Bijen, hommels, muizen, ratten, hazen, reeën en vogels zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart, ringmus, graspieper, kneu, kwartel, patrijs en roodborsttapuit komen hopelijk de akker weer bezoeken. Daarnaast kunnen insecten voedsel vinden in de bloeiende kruidenrijke bloemenstrook. Deze insecten dienen op hun beurt weer als voedsel voor dieren hoger in de voedselpiramide.

  Zomer 2023

  21 juni t/m 20 september

  In deze periode is er op en rondom de akker veel beschutting te vinden voor jonge vogels, muizen en hazen. Misschien nog meer dan in de lente zullen kleine marterachtigen, vleermuizen en roofvogels, zoals de kerkuil, jagen op insecten of kleine vogels en muizen. Tegen het einde van de zomer zullen zich op en rond de akker en kruidenrijke stroken vogels verzamelen die zich klaarmaken voor de trek.

  de houtwal rondom de akker in Elsloo

  Herfst 2023

  21 september t/m 20 december

  In kruidenrijke stroken, struwelen, hagen en niet geoogste tarwe vinden insecten, zoogdieren en vogels nog altijd voedsel en schuilgelegenheid. Het is echter in dit jaargetijde dat de voedselresten op de akker als een magneet werken op de broedvogels die nog op de akker te vinden zijn of  in de omgeving daarvan.  Steeds meer vogels gaan er zich verzamelen ter voorbereiding op de trek. En ook uit andere streken vinden trekvolgels hun weg naar de akker van Van akker naar bakker.