Werkzaamheden & planning

Winter 2023 (februari t/m 20 maart)

Het voormalige aardappelland wordt met behulp van landschapselementen en biodiverse maatregelen in het najaar van 2023 omgetoverd tot een biotoop waar vele soorten zich thuis voelen. De landschapselementen zullen even tijd nodig hebben om aan te slaan. De ingezaaide stroken zullen in de lente en zomer groeien en bloeien en direct tot profijt zijn voor flora en fauna.

  inrichting landschap van akker naar bakker

  Lente 2023 – 21 maart t/m 20 juni

  Insecten, zoogdieren en vogels: voortplanting van insecten, zoogdieren en vogels. De akker, kruidenrijke randen en groenstroken bieden ideale nestelgelegenheden voor een breed scala aan dieren. Voorbeelden zijn bijen, hommels, muizen, ratten, haas, reeën, veldleeuwerik, gele kwikstaart, ringmus, graspieper, kneu, kwartel, patrijs en roodborsttapuit. Daarnaast bieden de bloeiende kruidenrijke stroken op dit moment voedsel voor insecten en deze insecten dienen weer als voedsel voor dieren hoger in de voedselpiramide.

  Zomer 2023 – 21 juni t/m 20 september

  Zie het verhaal hierboven. Daarnaast biedt de akker, kruidenrijke stroken en de struwelen/hagen ook beschutting voor jonge vogels, muizen en hazen. Misschien nog meer dan in de lente zullen kleine marterachtigen, vleermuizen en roofvogels zoals de kerkuil foerargeren op insecten of kleine vogels/muizen. Tegen het einde van de zomer zullen er rond de akker en kruidenrijke stroken ook al vogels groeperen die zich klaar maken voor de trek.

  de houtwal rondom de akker in Elsloo

  Herfst 2023 – 21 september t/m 20 december

  Een keverbank is een klein wallichaam van ongeveer een halve meter hoog die wordt ingezaaid met polvormige grassen en inheemse kruiden. Een ideale plek voor insecten zoals loopkevers en dat betekent voedsel voor de patrijs. Daarnaast helpen loopkevers op een natuurlijke wijze tegen plagen in het landbouwgewas.