Werkzaamheden & planning

Winter 2022/2023

(februari t/m 20 maart)

Het voormalige aardappelland wordt met behulp van landschapselementen en biodiverse maatregelen in het najaar van 2023 omgetoverd tot een biotoop waar vele soorten zich thuis voelen. De landschapselementen zullen even tijd nodig hebben om aan te slaan. Dat is niet het geval voor de bloemrijke stroken. Deze bloemenpracht zal tot direct profijt zijn voor insecten zoals vlinders en bijen.

  inrichting landschap van akker naar bakker

  Lente 2023

  21 maart t/m 20 juni

  De akker, kruidenrijke randen en groenstroken bieden ideale nestelgelegenheden voor een breed scala aan dieren. Voorbeelden zijn bijen, hommels, muizen, ratten, haas, reeën, veldleeuwerik, gele kwikstaart, ringmus, graspieper, kneu, kwartel, patrijs en roodborsttapuit. Daarnaast bieden de bloeiende kruidenrijke stroken op dit moment voedsel voor insecten en deze insecten dienen weer als voedsel voor dieren hoger in de voedselpiramide.

  Zomer 2023

  21 juni t/m 20 september

  In deze periode is er op en rondom de akker veel beschutting te vinden voor jonge vogels, muizen en hazen. Misschien nog meer dan in de lente zullen kleine marterachtigen, vleermuizen en roofvogels zoals de kerkuil foerargeren op insecten of kleine vogels/muizen. Tegen het einde van de zomer zullen er rond de akker en kruidenrijke stroken ook al vogels groeperen die zich klaar maken voor de trek.

  de houtwal rondom de akker in Elsloo

  Herfst 2023

  21 september t/m 20 december

  De kruidenrijke stroken, struwelen, hagen en niet geoogste tarwe bieden nog altijd voedsel en schuilgelegenheid voor insecten, zoogdieren en vogels. Het is echter in dit jaargetijde dat de voedselresten op de akker als een magneet werken op nog ter plaatse verblijvende broedvogels en vogels uit de ruimere omgeving. Steeds meer vogels zullen zich rond of in de akkers groeperen ten behoeve van de trek en ook de eerste trekvogels uit andere streken zullen de weg naar de akkers weten te vinden.