Blijf op de hoogte van het nieuws

Natte akker

Het plan voor komend seizoen was om de akker (voor een deel) in te zaaien met wintertarwe. Maar het najaar van 2023 bracht zoveel regen dat het inzaaien van de akker geen mogelijkheid meer was. Vanaf half oktober tot eind december is er een enorme hoeveelheid regen gevallen. Bij vele boeren heeft dit tot lastige situaties geleid met oogsten en landerijen die veel te nat waren.

Dus wij gaan dit seizoen weer voor zomertarwe. Zo flexibel zijn we gelukkig wel.

Wel mooi om te zien is dat de poel haar functie goed uitvoert. De poel is het laagste punt van de akker en trekt al het water aan en daarmee gaat het vernatting van de rest van het perceel tegen.