Even voorstellen: Agnes Dokter

Lid van de stuurgroep Van akker naar bakker met in portefeuille communicatie en meedenken over de biodiversiteit op de akker. Haar kennis van en kunde over biodiversiteit komt daarbij goed van pas.

Ik werk als projectmedewerker gebiedsontwikkeling bij Cultuurland Advies in Wapenveld en ben veel met natuur en groen bezig. Vanuit mijn werk zit ik in de stuurgroep Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf (BCO). Daar zit de link naar het project Van akker naar bakker. Biodivers is een platform voor alle initiatieven binnen Ooststellingwerf die zich richten op biodiversiteit. We organiseren ieder jaar een programma met lezingen en excursies. We hebben met de landelijke natuurwerkdag meegedaan, samen met Natuurmonumenten. We stimuleren kennisoverdracht en bewustwording in het onderwijs door projecten op te zetten samen met scholen. Bijvoorbeeld jaarlijks een aantal basisscholen in Ooststellingwerf die samen met een boswachter van Staatsbosbeheer nestkastjes maken. We proberen allerlei samenwerkingsverbanden op te zetten, initiatieven te ondersteunen en proberen zo bewustwording van het belang van biodiversiteit bij mensen te creëren. Op de website van BCO lees je er mee over.

Welk aandeel/welke rol heb jij in dit project?

Bij het project Van akker naar bakker ben ik betrokken als lid van de stuurgroep met in de portefeuille: communicatie en meedenken over de biodiversiteit op de akker. Daar komt mijn kennis en kunde rondom biodiversiteit goed van pas, want dat is een belangrijk onderdeel van het plan. En ook nadenken over hoe we de opgedane kennis en ervaring in dit project straks kunnen delen met anderen.

Wat is de toegevoegde waarde van biodiversiteit voor dit project en hoe uit zich dat?

Er zijn in Nederland meer projecten zoals dat van Van akker naar bakker, maar er is vrijwel geen enkele waarbij biodiversiteit zo centraal staat. Bij ons project gaat het niet alleen om een bijzonder streekproduct, duurzaam en ambachtelijk gemaakt. Het onderscheidt zich juist door dat extra onderdeel: biodiversiteitsherstel op de akker. Het oude landschap terug brengen met meer ruimte voor vogels, vlinders, insecten, kevers en zoogdieren. Er wordt gemonitord om te ontdekken welke en hoeveel een bezoek brengen aan onze akker. In het eerste projectseizoen hebben we bijvoorbeeld al bijzonder bezoekers gespot: de kleine parelmoervlinder en de roodstreepspanner. Beide komen zeker in deze omgeving niet veel meer voor. En ook de  Koninginnepage kwam al langs om eitjes te leggen. Het zou mooi zijn als we de patrijs weer terug kunnen verwelkomen in het landschap op en rondom de akker.

Waar word je het meest enthousiast van en waarom?

Ik word er blij van dat we bijdragen aan de biodiversiteit en dat dat heel zichtbaar is op de akker. Maar dat geldt ook voor de energie die in groep zit. Mooi om te zien wat onze samenwerking oplevert en dat je ziet hoeveel kennis en kunde er allemaal is binnen ons kleine groepje. Dan ben ik er trots op om daar deel vanuit te kunnen maken. Juist het enthousiasme en de betrokkenheid van de groep maken van het project een succes.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in dit project en hoe ga je die aan?

De grootste uitdaging heeft te maken met het vervolg van het project. Gaan we opschalen als het project afgelopen is? Willen we groeien als project door het als olievlek te laten werken, als een voorbeeld? Willen er meer boeren tarwe verbouwen op deze manier? Of zoeken we het vervolg ook in ander producten? We hebben zo’n mooi concept. Hoe kunnen we onze kennis en kunde straks delen, zodat er meer projecten gebruik van kunnen maken? Het is een mooie uitdaging om daar de komende tijd antwoord op te vinden, zodat ook anderen gebruik kunnen maken van onze ervaring en kennis.