Blijf op de hoogte van het nieuws

Wat gebeurt er allemaal op de akker momenteel?

Het graan groeit ondanks de droogte van dit moment nog aardig door. Er zit gelukkig nog wat vocht in de grond, maar een regenbui komende weken zou wel heel welkom zijn. Ook in de poel staat nog wat water, maar ook dat zal niet de hele zomer zo blijven, want het zakt nu hard.

Het plantgoed wat we afgelopen winter hebben aangeplant lijkt het vooralsnog ook nog goed te doen. Bij de houtwal is wel wat uitval, dat plantgoed staat wat hoger en staat dus eerder droog. Ook zijn er damherten op bezoek geweest en die hebben aan een paar boompjes gezeten.

Op het talud van de nieuwe poel op de tarweakker in Elsloo is het nestje van een kleine plevier gevonden. De kleine plevier is een pionier die makkelijk broeden gaat op nieuwe plekken. Verder is er het gebruikelijke vogelleven op en rond de akker: veldleeuwerik, geelgors en roodborsttapuit met uitgevlogen jongen zijn allemaal gezien.

Op de vogelakker naast de tarweakker bloeit veel margriet en schapenzuring op het moment. En verderop staat een heel veld met prachtige blauwe korenbloemen in bloei. Deze worden gekweekt door Cruydt-Hoeck.