Blijf op de hoogte van het nieuws

Nieuw seizoen Van akker naar bakker gestart: eerste tarwe is gezaaid.

Het seizoen 2023-2024 is begonnen. Teler Karl Brouwer heeft inmiddels de eerste baktarwe gezaaid op de akker: Tybalt. Dat is gewone gangbare tarwe, puur en onbehandeld. De tarwe wordt gezaaid in twee fases met ongeveer drie weken ertussen: 2,5 ha nu en 1 ha in april. Karl: ‘Dat doen we met opzet. We oogsten ook gespreid in twee keer. Daardoor kunnen vogels en andere dieren langer van het koren gebruik maken voor dekking en voedsel. Alle graan gaat niet in een keer van de akker.’ In de eerste fase is 160 kg per ha gezaaid, in de tweede fase wordt dat 140 kg. Karl: ‘Dat betekent dat de graanhalmen verder uit elkaar komen te staan en er meer ruimte is voor vogels en dieren om voedsel te vinden, te nestelen en te schuilen.’ De oogst is naar verwachting in augustus en september. Ook daar zit ongeveer 3 weken tussen. ‘We verwachten dat de oogst 3 ton graan oplevert.’ Korenmolen De Weyert in Makkinga kan dus ongeveer 150 zakken graan à 25 kg malen tot Weyerts Eygen meel. Daar kan Nijstad De Echte Bakker in Appelscha en Oosterwolde heel veel Weyerts Eygen broden van bakken.

De Samenwerking Elsloo zaait het graan.