Op 15 november 2022 zijn op de akker van Karl Brouwer de eerste graafwerkzaamheden voor aanleg van de natuurelementen op de akker van start gegaan. Er komt een poel voor amfibie soorten en heggen als broed- en schuilgelegenheid voor de vogels, een houtwal voor de vogels en insecten en een akkerrand voor wilde bloemen voor de vogels, vlinders en insecten. En hopelijk komen daar ook de patrijzen weer op af, want die komen niet meer voor in dit gebied. Wat zou het mooi zijn als die bijzondere dieren weer terugkomen. Karl Brouwer, de teler doet het niet alleen. Bij de aanleg van deze natuurelementen helpt Landschapsbeheer Friesland en Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

 

het land van de boer van akker naar bakker