Blijf op de hoogte van het nieuws

Hoe gaat het met de landschapselementen?

In het najaar en in de winter heeft het project een aantal graafwerkzaamheden en plantmomenten gehad om de landschapselementen op en om de tarwe akker vorm te geven. Deze landschapselementen dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Meer variatie in het landschap zorgt voor meer diversiteit in biotopen die allemaal weer hun eigen dier- en plantsoorten aantrekken. Het is interessant om te kijken hoe deze er tegen het eind van de zomer bij staan.

De poel is het oog te midden van de akker, waar de luchten en wolken gespiegeld worden en waar libellen, waterjuffers en kleine amfibieën hun toevlucht vinden. In het voorjaar vind je hier en in de omgeving van de akker het gebruikelijke vogelleven. In de droogte van het voorjaar bleef de poel lang nat, wat een goed teken is. De poel helpt water vast te houden, iets wat steeds belangrijker wordt als je kijkt naar de warmer wordende zomers. Maar de poel gaat tegelijkertijd ook vernatting tegen van de rest van de akker. Het water wat op het land valt zal naar de poel toe gaan. De droge periode werd opgevolgd door een natte periode. Niet altijd even gunstig voor het graan, maar het land werd dus niet te nat en de poel ligt er mooi bij.

Op en naast de keverbank bloeien veel kruiden, bloemen en granen. Insecten en vlinders zie je hier veel. Ook de kleine parelmoervlinder is hier meermaals gespot.

De dubbele meidoornhaag heeft zich goed staande gehouden met het droge voorjaar. Er is wel iets aan aanplant uitgevallen, maar dat was te verwachten. Meidoorn is in principe een sterke soort die niet snel uitvalt. Met droogte kunnen bomen en jonge aanplant al snel blad verliezen, waardoor het lijkt alsof het sterft. In werkelijkheid is dit een overlevingsstrategie. Energie sparen waar mogelijk en het (jonge) blad afstoten. En dan zie je ze later weer snel uitlopen met nieuw blad.

Naast de akker bloeien al de hele zomer prachtige akkerkruiden zoals margriet, gele ganzenbloem en korenbloemen. Er zit ook wat haver tussen. Niet alleen vinden insecten zoals bijen, hommels, vlinder en zweefvliegen hier hun voedsel, ook kleine vogels kunnen hier een graantje meepikken.

Sowieso is er een klein stuk van het tarwe blijven staan dat niet geoogst is. Vogels kunnen hier schuilen en voedsel vinden.

De aanplant op de houtwal had het wat zwaarder. Dat staat verhoogd op de wal en heeft daardoor ook eerder last van droogte. En niet alleen de droogte speelde de houtwal parten. Er is wat aanplant gesneuveld door vraat van damherten die in het gebied rondlopen. De schade hiervan is nog wel te overzien.

Al het uitgevallen plantgoed gaan we in het najaar vervangen. Er staat nog wat reserve ingekuild.