Blijf op de hoogte van het nieuws

Uitreiking IMF-bonus Agenda 2028 (vervolg LF2018)

Voorjaar 2022 is voor het project Van akker naar bakker een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfûns (IMF) van Provincie Fryslân. Deze aanvraag is gehonoreerd. Daarnaast is het project op 8 september 2022 verrast met de IMF-bonus. Deze bijzondere verrassing betekent een extra financiële bijdrage (€ 2028,-) voor het project.

Voldoen aan drie criteria

Ook in 2022 wordt de traditie (vervolg op LF2018 = culturele hoofdstad 2018) voortgezet om een bonus uit te reiken aan een aantal projecten dat is gehonoreerd met een subsidie van het IMF. Driemaal per jaar maakt de adviescommissies in de regio’s Wadden, Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost een selectie van drie genomineerden op basis van een drie criteria: Is het project vernieuwend, durft het risico te nemen, biedt het perspectief voor de toekomst. Agenda 2028 maakt uiteindelijk de keus welk project de bonus ontvangt. De bonuscheque wordt in iedere regio uitgedeeld door de betreffende gedeputeerde en een delegatie van de adviescommissie.

Gedeputeerde Douwe Hoogland en Thijs Oud van de beoordelingscommissie kwamen de prijs uitreiken, samen met Peter Algra van Streekwurk.

Op de foto van links naar rechts:
Thijs Oud – Beoordelingscommissie; Gerrit Tuinstra – Landschapsbeheer Fryslân (project); Eelke Rijpkema – Molenaar op De Weyert (project); Cor Hofman – Nijstad De Echte Bakker (project); Karl Brouwer – Teler (project); Douwe Hoogland – Gedeputeerde Provincie Fryslân; Peter Algra – Projectadviseur Streekwurk Zuidoost-Fryslân.

Project Van akker naar bakker
Project Van akker naar bakker