Blijf op de hoogte van het nieuws

De tarwe is gezaaid!

Begin maart is de tarwe gezaaid door het plaatselijke loonbedrijf uit Elsloo. Het perceel is als het ware opgedeeld in tweeën: op de ene helft is het biologische tarwe gezaaid (lavett) en de andere helft een meer reguliere tarwesoort. Als een soort van nulmeting om de veranderingen in de biodiversiteit te monitoren bestaat het gehele perceel momenteel uit tarwe. In het najaar komt daar verandering in wanneer de landschapselementen worden aangelegd. Door de goede weersomstandigheden staken de eerste tarweplantjes hun neus al na tien dagen boven de grond uit. Hopelijk zet deze goede groei zich voort en staat er in de loop van de zomer een prachtig gewas. We houden u op de hoogte!