Blijf op de hoogte van het nieuws

De keverbank uitgelegd.

Wat is nou precies een keverbank? Een keverbank is een strook land die een halve meter hoger ligt dan de omliggende akker. Ongeveer 3 meter breed en zo lang als dat kan. Deze bank wordt ingezaaid met een mengsel van polvormende grassen en kruiden. Naast de keverbank ligt vaak een groene strook braak.

Hoger en droger voorziet de bank in een leefgebied voor loopkevers. En deze kevers zijn natuurlijke plaagbestrijders en daarom zeer welkom op de landbouwakker. Hierdoor zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Teler Karl gebruikt er geen.

Met een keverbank proberen we de patrijs en andere akkervogels naar de akker te krijgen. Het biedt patrijzen namelijk van voedsel én een veilige broedplek in het akkerland: een plek die niet met machines wordt bewerkt en jaarrond dekking biedt. Dat hebben ze nodig, want de patrijs is zo’n soort die nog ternauwernood overleeft.

In combinatie met andere landschapselementen en beschermingsmaatregelen is er een nog grotere toegevoegde waarde voor de biodiversiteit in de omgeving van de akker.

Het fenomeen keverbank is overgewaaid vanuit Engeland en wordt nu mondjesmaat toegepast in enkele landbouwgebieden. Vogelbescherming Nederland heeft een aantal projecten in het zuiden van het land waar het wordt toegepast op akkers.