Blijf op de hoogte van het nieuws

Aanleg landschapselementen deel 3: plantdag

Zaterdag 18 februari 2023: 30 enthousiaste vrijwilligers plantten 2500 boompjes en struiken op de akker van Karl Brouwer in Elsloo. De vrijwilligers plantten meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, hondsroos, wilde lijsterbes en gewone vlier. Ze voltooiden daarmee de houtwal en de meidoornhagen. De komende tijd worden ook de andere natuurelementen afgrond: de poel, de keverbanken en de kruidenstrook langs de akker. Daarmee is niet alleen de aanzet gemaakt tot meer verscheidenheid in flora en fauna op de akker, maar ook tot landschapsherstel.

Door de aanleg van deze natuurelementen ontstaan nieuwe biotopen voor vogels, vlinder, insecten en zoogdieren op de akker. Zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen en nestelen. Uilen- en valkenkasten rondom de akker verleiden deze roofvogels om op muizen te komen jagen. Muizen zijn natuurlijk welkom op de akker, maar te veel brengt schade aan het gewas aan.

Lees hier meer over de biodiversiteitselementen op de akker.