Blijf op de hoogte van het nieuws

Aanleg landschapselementen – deel 1: De graafwerkzaamheden

Nu de cirkel rond is gaat het project zich voorbereiden op het tweede jaar. Dat begint natuurlijk pas als er weer gezaaid gaat worden in maart of april. Op de akker is het rustig nu en daarom is het herfst/winter seizoen ideaal voor de aanleg van de landschapselementen op de akker.

Het voormalige aardappelland wordt met behulp van landschapselementen en biodiverse maatregelen omgetoverd tot een biotoop waar vele soorten zich thuis voelen. Half november zijn er graafwerkzaamheden uitgevoerd om een poel uit te graven, de grond die hier uit kwam is weer gebruikt om een verhoging te maken voor een houtwal en voor de keverbank. Er is ook een lange greppel gegraven waarvan aan weerszijden een meidoornhaag aangeplant zal worden. Deze graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door De Samenwerking BV uit Elsloo.