Blijf op de hoogte van het nieuws

Verrassend bezoek op de akker

De akker wordt met regelmaat gemonitord door medewerkers van Landschapsbeheer Friesland. Ze kijken naar vogels, vlinders, bijen en loopkevers die op en nabij de akker zijn te vinden. Deze week werden ze verrast met het bezoek van twee bijzondere bezoekers: de kleine parelmoervlinder en de Roodstreepspanner. Beide komen niet veel voor, zeker niet in deze omgeving. De eerste is een dagvlinder die normaal in de kuststreek voorkomt, maar af en toe het land invliegt. De andere is een vrij zeldzame nachtvlinder (trekvlinder) die vooral in de kuststreken wordt waargenomen.

Mooie resultaten die laten zien waarom biodiversiteitsverbetering in dit project is opgenomen.

 

Project Van akker naar bakker
Project Van akker naar bakker